ШКОЛА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ

Установи Національної академії педагогічних наук України

 

УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  НАУК УКРАЇНИ

 

Національна академія педагогічних наук України

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Інститут професійної освітиНаціональної академії педагогічних наук України

 

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України

 

Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України