ШКОЛА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ

WEB 4.0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 438-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки».

 

 

 Україна 2030Е 

 

    ОСВІТА 4.0: УКРАЇНСЬКИЙ СВІТАНОК  

 

«Штучний інтелект майбутнє освіти».   Відео курс 

 

10 найкращих інструментів ШІ для освіти (квітень 2024 р.). Алекс МакФарланд. Платформа Unite.AI.

 

10 «найкращих» відеогенераторів штучного інтелекту (квітень 2024 р.). Алекс МакФарланд. Платформа Unite.AI.

 

10 найкращих генераторів мистецтва штучного інтелекту (квітень 2024 р.). Алекс МакФарланд та Антуан Тардіф.  Платформа Unite.AI.

 

10 найкращих музичних генераторів AI (квітень 2024 р.). Алекс МакФарланд та Антуан Тардіф.  Платформа Unite.AI.

 

10 найкращих генераторів «тексту в мову» (квітень 2024 р.). Алекс МакФарланд. Платформа Unite.AI.


 

Суперінструменти | Посібник з найкращих інструментів AI

  

11 технологій штучного інтелекту    

 

Екосистема цифрових рішень для освіти

 

Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. / Офіційний веб-сайт  Міністерства цифрової трансформації України.

 

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія / А.І.Шевченко, С.В.Барановський, О.В.Білокобильський, Є.В.Бодянський, А.Я.Бомба, А.С.Довбиш, Т.В.Єрошенко, А.С.Жохін, В.В.Казимир, М.С.Клименко, С.В.Ковалевський, О.В.Козлов, Ю.П.Кондратенко, А.І.Купін, Д.В.Ланде, Л.М.Малярець, О.П.Мінцер, Н.Д.Панкратова, В.Г.Писаренко, С.К.Рамазанов, А.А.Роскладка, A.О.Саченко, А.М.Сергієнко, Є.В.Сіденко, С.В.Сімченко, В.І.Слюсар, О.І.Стасюк, О.Є.Стрижак, О.С.Стрюк, С.О.Субботін, Р.К.Тащієв, В.М.Терещенко, Р.Х.Халіков, В.Б.Чебанов. О.Р.Чертов, С.В.Чопоров, В.П.Щокін, В.І.Фетісов, В.С.Яковина. [За заг. ред. А.І.Шевченка]. Київ: ІПШІ, 2023. 305 с.

 

 

Методичні рекомендації щодо формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників.   ДУ «Український інститут розвитку освіти», Київ, 2021. – 22 с.  

Для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників

 

Що думати про штучний інтелект?

 

Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning./  White Papers. Published: 13 January 2023.

 

 

Освіта 4.0: як стати вчителем майбутнього. / «Освіторія». 2023.

Що таке Освіта 4.0 та яка її філософія? Що потрібно дітям сьогодні, щоб бути щасливими і успішними людьми у майбутньому? Як мають змінитися методи викладання, щоб відповідати викликам часу? Усе це докладно пояснює інформаційний документ, нещодавно опублікований Світовим економічним форумом. Переклали для вас головні тези таксономії освіти майбутнього..

 

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022), 234 с.

 

Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога. / AR_Book. 14.02.2023.

 

Діджиталізація сучасного освітнього процесу. / AR_Book. 27.02.2023

 

Технологічні тренди на 2023 рік. / AR_Book. 01.03.2023

 

Технології.  AR_Book.

 

Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія / за наук. ред. Н. Морзе, О. Буйницької. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. – 300 с.

 

Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи : монографія / Т. А. Васильєва та ін. ; за заг. ред. д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 150 с.

 

STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.

 

Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти / Зб. наук. та наук.-метод. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2022. 343 с.

 

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

 

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2022 (Безпечне середовище для учнів та вчителів: виклики та практичні рішення) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 3 березня 2022 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України: 2022. 106 с.

 

Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи : монографія / Т. А. Васильєва та ін. ; за заг. ред. д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 150 с.ISBN 978-966-657-917-4

 

Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи. Науково-аналітична доповідь / В.Ю. Биков, О.І. Ляшенко, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, Ю.І. Мальований, О.П. Пінчук, О.М. Топузов / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: 2022. 96 с.  ISBN 978-617-8226-16-9