ШКОЛА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ

Шляхи удосконалення професійних компетентностей

 

«ШЛЯХИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ФАХІВЦІВ  В  УМОВАХ  СЬОГОДЕННЯ»

 

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 25-26 серпня 2022 року.

 

 

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України,
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України,
Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки,
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща),
Всеукраїнський центр здоров’я населення «Спорт для всіх»,
Громадська організація «UkraineActive»,
Громадська організація «Рух Олександра Педана «Junior».

 

Переглянути конференцію можна за посиланнями:

Пленарне засідання + 3 напрям «Впровадження інноваційних освітніх проєктів з метою забезпечення якості освітнього процесу» https://youtu.be/ImZTtrg5M48

1 напрям «Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових компетентностей в Новій українській школі та підготовка вчителів у системі неперервної освіти» https://youtu.be/6ijfW065fJk

2 напрям «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта. Педагогічні підходи в STEM-освіті» https://youtu.be/wTiEdht6twg

4 напрям «Виховання особистості в освітньому процесі. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців в умовах інноваційних змін. Педагогіка партнерства в Новій українській школі» https://youtu.be/i5QYjWexbzw

5 напрям «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» https://youtu.be/eJXqLa4ktCc

6 напрям «Junior – фізична культура майбутнього» https://youtu.be/GNUtQ3OCJsQ

7 напрям «Формування компетентностей здобувачів освіти в освітній галузі «Фізична культура» https://youtu.be/NmEWcukBNsc

8 напрям «Сучасний урок фізичної культури: підходи, засоби, методики»

https://youtu.be/0dwe0itqJ4s

9 напрям «Програма Президента України «Здорова Україна» у закладах освіти»

https://youtu.be/t-WyZ303zsU

10 напрям «Організаційні, правові та управлінські аспекти в освітній галузі «Фізична культура» https://youtu.be/hJpMhsXSukE

11 напрям «Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. Екологічна грамотність» https://youtu.be/rZrCrd7xgJE

12 напрям «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді. Краєзнавство і туризм» https://youtu.be/Ei8aoWRaQG8

13 напрям «Основи професійно-прикладної фізичної культури/підготовки. Прикладні (військово-прикладні) види спорту» https://youtu.be/GQ8VRPj1Ids